Ч П Б Л

Навігація

Друзі

Чернігівський професійний будівельний ліцей

Сторінка психолога

Hier wird das Foto

Молочко Тетяна Михайлівна

практичний психолог

Стаж роботи – 13 років

Освіта – вища спеціальна (Чернігівський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти)

В пошуках засобів гуманізації освіти педагогіка орієнтується на самоцінність людської особистості, її внутрішні ресурси та саморозвиток.

Однією з головних цілей освіти є створення та підтримання психологічних умов, що забезпечують повноцінний психічний та особистісний розвиток кожного учня. Як наслідок, навчально-виховний процес стає більш орієнтованим на особистість учня, його індивідуальні можливості, здібності, інтереси.

Велике значення для розвитку особистості має психічне здоров'я, тобто стан повного душевного, фізичного і соціального благополуччя. Якщо людина потрапляє в ситуацію дискомфорту, то в першу чергу фруструється емоційна сфера, тобто людина реагує на цю ситуацію негативними переживаннями, що, в свою чергу, ускладнює засвоєння учнем знань, оволодіння навичками.

Психолог навчального закладу, в ході своєї діяльності, має створити атмосферу довіри між учнями, між педпрацівниками і учнями, сприяти саморозвитку учнівської молоді.

Моє завдання, як практичного психолога – допомогти Вам розібратися в ситуації, що склалася і сприяти знаходженню Вами оптимального рішення.

Практичний психолог працює з 08:00 до 16:30 години щодня, окрім вихідних днів.

Кабінет практичного психолога розміщується на другому поверсі основного корпусу (біля кабінету директора)

Психологічна служба ЧПБЛ діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №27 від 03 травня 1999 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується в своїй роботі Положенням про психологічну службу.

Головна мета роботи психологічної служби: сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на даному віковому етапі. Створення умов для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку. Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його індивідуальних психологічних особливостей. Психологічна підтримка здібної та обдарованої молоді, учнів з особливими освітніми потребами.

Основні завдання психологічної служби:

- соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності учнів;
- психологічне забезпечення превентивних заходів різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля, суїцидальної та агресивної поведінки;
- допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального закладу та запобігання конфліктів в учнівських колективах, у тому числі і засобами медіації та миро будування;
- забезпечення індивідуального супроводу учнів, які опинились в складних життєвих обставинах, надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної допомоги;
- забезпечення прав і свобод дітей, створення належних соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів;
- розробка і запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля, суїцидальної поведінки тощо), труднощів у адаптації, навчання, виховання, порушень в поведінці;
- посилення профілактичної роботи щодо профілактики торгівлі людьми;
- формування здорового способу життя, відповідального ставлення за власний вибір;
- допомога у просуванні до вершин професіоналізму в межах обраної професії;
- психологічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками таких учнів;
- налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами відповідних служб у забезпеченні повноцінного психологічного і соціального розвитку учнівської молоді.

Основні сфери роботи практичного психолога:

- розвиток позитивного мислення: збереження психічного здоров’я учнів, розв’язання специфічних вікових проблем юнаків та дівчат, запобігання суїцидальним тенденціям учнів, розвиток комунікативних навичок, навичок саморегуляції у стресовому стані, навчання технікам керування емоціями, зняття м’язового й емоційного напруження.
- формування толерантного ставлення до дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
- розвиток навичок здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок. Корекція залежностей.
- превентивна робота щодо попередження жорстокості та агресивної поведінки серед учнівської молоді, профілактика правопорушень. Психологічна допомога у вирішенні конфліктів, девіантної поведінки учнів. Сприяння згуртованості учнів, навчання конструктивним формам розв’язання конфліктів. Формування в учнів поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії. Психологічний супровід учнів, що опинилися в складних життєвих ситуаціях.
- гуманізація професійної підготовки учнів ліцею.
- Підвищення мотивації до навчання. Сприяння професійному становленню та адаптації учнівської молоді до майбутньої професії.

≡ Учням:

Методи керування емоціями
Життя людини неможливо уявити без емоцій, вони супроводжують кожну ситуацію, в яку ми потрапляємо, відображаючи наше до неї ставлення. більше ...

Ситуації, в яких варто звернутися до психолога:
Мене ніхто не розуміє. Я не можу знайти спільну мову з одногрупниками, викладачами, батьками. У Вас є можливість отримати безкоштовну психологічну допомогу у вирішенні цих та інших подібних проблем. більше ...

Міфи про психологічну допомогу
Якщо звернутися до психолога – одразу дізнаються мої друзі, одногрупники – міф. більше ...

Кількість переглядів: 177

ОГОЛОШЕННЯ


З 1 червня 2019 року у кабінеті №25 (другий поверх) починає свою роботу приймальна комісія ЧПБЛ. Графік роботи: Понелілок - П'ятниця – з 09:00 до 17:00 години, без перерви.

Чернігівський професійний будівелльний ліцей оголошує прийом слухачів на курси—тренінги опорядження будівель за технологіями компанії "Хенкель Бутехнік (Україна)”.